Juli 2024

Weefatelier de Rozengang

In het mooie coulissen landschap van de Achterhoek vinden we het prachtig landelijk gelegen “Weefatelier de Rozengang”.

In een gezellige en zeer goed geoutilleerde ruimte komen wekelijk twee enthousiaste groepen samen om zich te bekwamen in het weven.

Men werkt individueel, op eigen niveau en naar eigen  idee,  hierbij ondersteunt en aangemoedigd door Lia Rath.

Met haar kennis en jarenlange ervaring weet zij altijd weer het enthousiasme warm te houden en moedigt ze  aan grenzen te verleggen.

De groepsleden zijn betrokken bij elkaars werken welke telkens weer bronnen van inspiratie zijn. Weven brengt mensen bij elkaar en  “Weefatelier de Rozengang” vervult hierin een belangrijke functie die over regionale grenzen reikt.

Om  het onderlinge contact tussen de twee groepen te bevestigen ontstond het verlangen om  gezamenlijk iets te doen.

Samenwerken werkt inspirerend en kan een bron van nieuwe ideeën zijn waardoor het enthousiasme voor weven en  de creativiteit een booster krijgen.

Het is leuk om met een aantal mensen samen iets neer te zetten waarin ieder naar eigen kunnen en idee meewerkt aan het grote geheel.

En zo ontstond het idee om samen  aan een project te werken.

De kern van weven  “Het vervlechten van verschillende draden tot een textiel” wordt  als metafoor gebruikt  voor het verbinden van  de twee lesgroepen  in een gezamenlijk project, “Verbinding”

Iedereen heeft er zin in om samen wat moois maken,  te genieten van  het samen te zijn en elkaar in creativiteit te  ontmoeten.

En dat dan uiteindelijk tot een geheel  laten samen komen. Hoe mooi is dat?